Euclides blogt

Business metadata

02-09-2013

Er is nog zoveel winst te halen, tijdens de ontwikkel- en beheerfase als we de business metadata weten te registreren en te beheren, in modellen, definities en regels. Een data-georiënteerde aanpak van systeemontwikkeling vraagt om een metadata strategie, nodig om "één klik verwijderd" te zijn van geïntegreerde, context gerelateerde en actuele business metadata.

ETL en het genereren van processen

01-03-2013

Al zeer lang loop ik er tegenaan dat de meeste ETL processen zo ontzettend eenvoudig zijn dat ze eigenlijk niet geprogrammeerd of getekend moeten worden in een tool, maar gegenereerd.

Zomaar 80% van alle mappings zijn 1 op 1 met een paar standaard bewerkingen en een foutafhandeling. Bij gebruikt van datavault ligt dit nog hoger en is het aantal processen een veelvoud. En dan huren we mensen in om al die processen stuk voor stuk in te brengen. ETL tooling zou zich veel meer op automatisch genereren moeten richten, maar dat is helaas zelden het geval.

De BI kerkbreuken

28-02-2013

Een decennium geleden ging de discussie in BI-land tussen aanhangers van Kimball en aanhangers van Inmon. Kimball was de rijzende ster, Inmon de oude garde. Discussies tussen de twee groepen hadden vaak iets van een geloofsstrijd; het ging nog net niet zover dat de ene groep een gebedsplek van de andere binnendrong om de beelden van de afvalligen te vernietigen.

Cloud-diensten leven in andere tijden

21-02-2013

Salesforce plaatst haar servers verspreid over de wereld. Om juridische redenen verdient het sowieso aanbeveling om bij de aanbesteding aandacht te hebben voor de locatie van data-opslag. Maar ook een verschil in tijdzones kan behoorlijke uitdagingen met zich meebrengen.