De BI kerkbreuken

on februari 28, 2013

Een decennium geleden ging de discussie in BI-land tussen aanhangers van Kimball en aanhangers van Inmon. Kimball was de rijzende ster, Inmon de oude garde. Discussies tussen de twee groepen hadden vaak iets van een geloofsstrijd; het ging nog net niet zover dat de ene groep een gebedsplek van de andere binnendrong om de beelden van de afvalligen te vernietigen.

BI beheermodel (BICC)

on juli 25, 2012

De tevredenheid en dus de mate van het gebruik van een BI of DWH omgeving wordt mede bepaald door de betrouwbaarheid en kwaliteit van de gegevens, de toegankelijkheid en de ondersteuning voor de eindgebruiker.  Een belangrijk onderdeel van een datawarehouse inrichting is dan ook de beheerorganisatie.

BI oplossingen

on mei 30, 2013

Als u voor een beslissing staat om te investeren in business intelligence wordt u al gauw belaagd door leveranciers van BI-oplossingen. De ene belofte na de andere. Maar welke oplossing sluit het best aan op uw eigen situatie?


   

Al zeer lang loop ik er tegenaan dat de meeste ETL processen zo ontzettend eenvoudig zijn dat ze eigenlijk niet geprogrammeerd of getekend moeten worden in een tool, maar gegenereerd.

Zomaar 80% van alle mappings zijn 1 op 1 met een paar standaard bewerkingen en een foutafhandeling. Bij gebruikt van datavault ligt dit nog hoger en is het aantal processen een veelvoud. En dan huren we mensen in om al die processen stuk voor stuk in te brengen. ETL tooling zou zich veel meer op automatisch genereren moeten richten, maar dat is helaas zelden het geval.