Business metadata

on september 02, 2013

Er is nog zoveel winst te halen, tijdens de ontwikkel- en beheerfase als we de business metadata weten te registreren en te beheren, in modellen, definities en regels. Een data-georiënteerde aanpak van systeemontwikkeling vraagt om een metadata strategie, nodig om "één klik verwijderd" te zijn van geïntegreerde, context gerelateerde en actuele business metadata.